Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) öncülüğünde hayata geçirilen ve MESS Eğitim Vakfı (MEV) tarafından yürütülen GELECEĞİ YAKAL@ Projesi kapsamında, MESS üyesi işletmelerde çalışanların mesleki eğitim alan çocukları geleceğin iş dünyasına hazırlanıyor. Proje ile kodlama, 3 boyutlu tasarım ve baskı, robotik eğitimleri alan öğrenciler robot yarışmalarına hazırlanıyor.

Endüstri 4.0 olarak da adlandırılan 4. Sanayi Devrimi’ne geçişte üretim süreci artık teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı ve kas gücünün, yerini otomasyona bıraktığı bir hal aldı. Teknolojik dönüşümle birlikte işgücü piyasasında yer alacak kişilerin de bu dönüşüme uygun yeteneklere sahip olması zorunluluk haline geldi. Dijital dönüşümün üretim süreçlerinin ve günlük hayatın bir parçası olmaya başladığı son 20 yılda kodlama becerileri; matematik, sosyal bilgiler, yabancı dil gibi öğrencilerin kazanması gereken temel becerilerden biri oldu.

Dijital yetkinlikler, gençlerin işgücü piyasası içerisindeki rekabet gücünü artırmada da büyük avantaj sağlıyor. Yeni bir yabancı dil öğrenmek gibi, kişiye sonsuz imkanlar sunan ve farklı bir dünyanın kapılarını açan kodlama becerileri, gençlerin yaratıcılığını geliştirirken kariyer imkanlarını da artırıyor. Kodlama ile gençler teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler haline geliyor. Gençleri küçük yaşta dijital yetkinliklerle donatmak, işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamada da avantaj sağlıyor. GELECEĞİ YAKAL@ Projesi MESS üyesi işletmelerde çalışanların mesleki eğitim alan 9-10 ve 11’inci sınıf öğrencisi çocuklarına yönelik başlatıldı. Proje kapsamında kodlama, yazılım, 3 boyutlu tasarım ve baskı, robotik eğitimlerini ücretsiz olarak alan öğrenciler, kodlamanın temellerini, algoritma mantığını öğrenirken kendi robotlarını programlayabiliyor, hayallerindeki nesneleri tasarlayarak 3 boyutlu yazıcılardan çıktı alabiliyor. Öğrenciler kendi mobil uygulama ve oyunlarını geliştirerek eğitimlerini tamamlıyor. Proje ile öğrencilere; 3 hafta boyunca hafta sonları devam eden toplam 24 saatlik eğitimler ile birçok teknik malzemeyi tanıyıp, birçok terimi ve yöntemi öğrenme imkanı sunuluyor.

Amaçlar:

Öğrencilerin bilgisayar programlama ve robotik ile tanışmasını sağlayarak gelecekte hangi mesleği seçeceklerinden bağımsız olarak dijital dünyayı tanımanın kendilerine sağlayacağı faydaları göstermek ve bu sayede mesleki ve teknik eğitime devam eden öğrencilerin niteliklerinin geliştirilmesine destek olmak.

 • MESS Mesleki Eğitim Bursu öğrencilerinin kodlama ile tanışmasını ve dijitalleşmeye ilişkin doğru bir algı edinmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerde teknoloji okur - yazarlığı bilincini geliştirmek,
 • Öğrencilerin temel kodlama becerileri ve algoritma mantığını kavramalarını sağlamak ve öğrenmeyi öğreterek dijital dünyaya ilişkin merak uyandırmak,
 • Öğrencilerin teknolojinin üretimi aşamalarıyla tanışmasını sağlayarak Endüstri 4.0’a ilişkin farkındalık geliştirmelerine destek olmak,
 • Mesleki eğitime ilişkin negatif algıların kırılmasında dijitalleşmeyi bir yöntem olarak kullanmak ve donanımlı mesleki eğitim mezunu gençler yetişmesine katkıda bulunmak,
 • Kamuoyu nezdinde dijitalleşme konusunda farkındalığı artırmak.

Hedefler:

 • Öğrencilere temel kodlama mantığının kavratılması ile dijital okur-yazarlık konusunda farkındalık oluşturmak,
 • Öğrencilerin düşüncelerini 3D tasarım ve modelleme programları kullanarak bilgisayar ortamına aktarabilmelerini ve 3D yazıcı sayesinde somut bir obje haline getirebilmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerde kendi kendilerine küçük programlar yazabilme özgüven ve becerisini geliştirmek ve dijital dünyaya ilişkin merak uyanmasını sağlamak.

Hedef Kitle:

 • MESS tarafından burs alan öğrenciler

İçerik:

 • Eğitimlerde öğrencilere;
  • Temel kodlama mantığı
  • 3D modelleme, tasarım ve baskı
  • Temel algoritma mantığı ve yazılıma giriş dersleri
  • Robotik

başlıklarından oluşan başlangıç düzeyinde bir program uygulanmaktadır.

Yöntem:

 • Eğitim programı 24 saat uygulanmaktadır.
 • Eğitimler 3 hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günleri, günde 4 saat şeklinde ve 2 hafta içi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, günde 4 saat şeklinde gerçekleşmektedir.
 • Her bir eğitim sınıfında 20 öğrenci bulunmaktadır.
 • Her bir eğitim sınıfında 2 eğitmen bulunmaktadır.
 • Eğitim sonunda öğrencilere MESS Eğitim Vakfı tarafından bir Katılım Belgesi verilmektedir.
 • Eğitim sonunda öğrencilere öğrendiklerini sonrasında uygulayabilecekleri Proje Robotik Kiti verilmektedir.